Akademie St.Gallen bei Facebook Akademie St.Gallen bei Instagram Akademie St.Gallen bei XING Akademie St.Gallen bei YouTube

Informationsanlässe

1Infoanlass Immobilienmanagement

20.11.2017 - 18:30-19:30

Anmelden
2Infoanlass Spezialist Lohnadministration

21.11.2017 - 18:30-20:00

Anmelden
3Infoanlass HFM - Höhere Fachschule für Marketing

22.11.2017 - 18:30-20:00

Anmelden
4Infoanlass HFW - Vertiefung General Management

22.11.2017 - 18:30-20:00

Anmelden
5Infoanlass Führungsfachleute mit eidg. FA, Kaufm. Kaderdiplom

23.11.2017 - 18:30-19:30

Anmelden
6Infoanlass HFW - Vertiefung Bankwirtschaft

30.11.2017 - 18:00-19:30

Anmelden
7Infoanlass Spezialist Lohnadministration

04.12.2017 - 18:30-20:00

Anmelden
8Infoanlass Dipl. Betriebsökonom/in NDS HF

05.12.2017 - 18:30-20:00

Anmelden
9Infoanlass Versicherungsfachleute mit eidg. FA

07.12.2017 - 18:30-20:00

Anmelden
10Infoanlass Sachbearbeiter/in Sozialversicherung edupool.ch

12.12.2017 - 18:30-20:00

Anmelden
11Infoanlass Basisdiplom & Handelsschule

08.01.2018 - 18:30-19:30

Anmelden
12Infoanlass Dipl. Betriebsökonom/in NDS HF

10.01.2018 - 18:30-20:00

Anmelden
13Infoanlass DirektionsassistentIn mit eidg. FA

10.01.2018 - 18:30-19:30

Anmelden
14Infoanlass Sachbearbeiter/in Rechnungwesen/Treuhand

11.01.2018 - 18:30-19:30

Anmelden
15Infoanlass SachbearbeiterIn Personalwesen/HR-Fachleute mit eidg. FA

11.01.2018 - 18:30-19:30

Anmelden
16Infoanlass Spezialist Lohnadministration

16.01.2018 - 18:30-20:00

Anmelden
17Infoanlass Sachbearbeiter/in Sozialversicherung edupool.ch

17.01.2018 - 18:30-20:00

Anmelden
18Infoanlass dipl. Personalleiter NDS HF

18.01.2018 - 18:30-19:30

Anmelden
19Infoanlass Marketing- und Verkaufsdiplom edupool.ch, Marketingfachleute, Verkaufsfachleute, HF Marketing

23.01.2018 - 18:30-20:00

Anmelden
20Infoanlass Leadership und Changemanagement NDS HF

25.01.2018 - 18:30-19:30

Anmelden